Kategoriler: Soru - Cevap

Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılabilir Mi?

Soru : İştiraklerden Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılabilir Mi?

Cevap:

Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasının şartları vardır.

  • Bilanço esasına göre defter tutulması
  • Alacağın tahakkuk etmiş olması
  • Alacağın değerleme gününde şüpheli halde bulunması
  • Alacak teminata bağlı olmamalıdır
  • Karşılığın hangi alacağa ait olduğunun belirtilmesi gerekir.
  • Şüpheli alacak için karşılık ayırmadan zarar yazılmamalıdır.

Karşılık ayırmada yukarıda anlatılan şartların yerine getirilmesinden başka, bir de bazı özel durumlarda karşılığın ayrılıp ayrılamayacağı konusu da mevcuttur. Hangi durumlarda karşılığın ayrılıp ayrılamayacağına dair bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir. Karşılık ayrılabilecek bazı olaylar aşağıda verilmiştir

— Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir.

— İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir,

— Yurt dışından olan alacaklar için de yurt dışında dava açıldığının dış temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir.

— Yabancı para cinsinden olan ve şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi durumunda, bu alacaklar nedeniyle değerleme gününde hesaplanan kur farkları için de karşılık ayrılabilecektir.

— İflas masasına kaydedilen alacaklar için, iflas masasına kaydedildiği tarih itibariyle diğer bir ifadeyle icra safhasına İntikal etliği hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkündür. İflas halinde de ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar zarar hesabına intikal ettirilir.

— Maliye Bakanlığının 05.05.2004 tarihinde yayınladığı 334 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliğine göre, alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karşılık ayrılabilir,

— İleride teslim alınacak bir hizmet için yapılan sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Vergi Usul Kanunu’nun 123’üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu ödemelerin tahsil edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkündür.

— İşletmenin ortaklardan olan alacaklarına aylık dönemler İtibarıyla hesaplanan adat faizlerinin alınamaması durumunda bu faiz tutarları için şüpheli alacak karşı ayrılması mümkündür.

Paylaş

En Yeniler

BDDK Kredi Kartlarındaki Asgari Ödeme Oranlarını Değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarına ilişkin değişiklik yaptı. (daha&helliip;) Devamını Oku

5 dakika Önce

BDDK, Kredi Kartı Taksit Sınırlandırmasında Düzenlemeye Gidildi

BDDK, kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında… Devamını Oku

9 dakika Önce

Üniversite Mezununa ‘Sağlık’ 2 Yıl Ücretsiz

Üniversiteden mezun olan öğrenciler öğrenci statülerini kaybedecek ancak Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanma hakları iki yıl daha devam edecek. Öğrenciler böylelikle… Devamını Oku

23 saat Önce

Hurda Araçlarda Uygulanan ÖTV İndirimi Arttı

Konu: Hurda Araçlarda Uygulanan ÖTV İndirimi Arttı (daha&helliip;) Devamını Oku

23 saat Önce

Senelik İzinle İlgili Tüm Merak Edilenler

Bu yıl da tatil sezonu başladı. Okuyucularımızın bu konuda merak ettikleri tüm detayları bu yazımızda yer verdik. Hemen belirtelim anayasamıza göre… Devamını Oku

1 gün Önce

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, kendi lehlerine her ne nam ile olursa… Devamını Oku

2 gün Önce