Kategoriler: Mevzuat

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

06 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30617

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 42/A maddesinin başlığında yer alan “kolaylaştırmalarından” ibaresi “kolaylaştırmalardan” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerinde yer alan “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk gününden” ibareleri “Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahipleri, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilirler.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Paylaş

En Yeniler

Yaş Düzeltmesi Nasıl Etkiler

05.10.1978 doğumluyum ve ilk defa 1998 yılında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2 yaş büyütüldü. Emeklilik yaşımın hesabında dikkate alınır mı? Y. NEŞE Sosyal Sigorta İşlemleri… Devamını Oku

3 saat Önce

İnternetten Defter Beyanı İmkanı

İSTANBUL ilinde ait avukatlık bürom var. SGK'dan defter ve kayıtlarım incelenmek üzere istendi. İstenen dönem ise 2016, 2017 ve 2018 yılları. Ben bu dönemlerden 2016 ve 2017 yılında işletme defteri tutuyordum. 2018… Devamını Oku

1 gün Önce

Bordronuza, Çalışırken Sahip Çıkın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir kişiye emekli aylığı bağlarken, çalışma süresi boyunca bordrosunda gösterilen brüt ücretin ortalamasını esas alır. Bordroda… Devamını Oku

3 gün Önce

Evlenen Kadın Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Yaz geldi düğün mevsimi açıldı. Birçok çift hayatını birleştiriyor. Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatını çalıştıkları yerden… Devamını Oku

3 gün Önce

50 Yasındaki Çalışanların İzni 20 Günden Az Olamaz

1- Soru: 22 Aralık 1969 doğumluyum. 2014 yılından beri aynı işyerinde çalışıyorum. 50 yaşında olduğum için bu yılki izin hakkım… Devamını Oku

3 gün Önce

Gündelikçi İçin 1.71 TL Primle İş Kazasına Karşı Sigorta

Ayda 10 günden az çalışan gündelikçi için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödemek zorunlu değil. Ancak, gündelikçisini iş kazası ve… Devamını Oku

4 gün Önce